AGSKOLEUTDANNING FOR HELSEARBEIDERE

Folkeuniversitetet Land og Etnedal planlegger oppstart av fagskoleutdanning for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører i eldreomsorg, psykisk helsearbeid og rehabiltering i løpet av september 2009.
INFORMASJONSMØTE PÅ DOKKA TIRSDAG 18. AUGUST KL 1800 PÅ GJENSIDIGELOFTET.

Stortinget har vedtatt å fullfinansiere fagskoleutdanningene i helse og sosialfag, derfor blir det verken studieavgift eller eksamensavgift å betale for studentene. Lærebøker må den enkelte student koste selv. Studiet går over 3 semestre med samlinger på Dokka.
Påmeldingsfrist 25. august.

Ta kontakt med Folkeuniversitetet Land og Etnedal for mer informasjon, tlf 61116210 eller dokka@folkeuniversitetet.no

GRATIS BEGYNNEROPPLÆRING I DATA:
Disse kursene finansieres med prosjektmidler fra VOX (Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet), og er derfor gratis for deltakerne. Opplæring blir gitt i grupper på maks 8 personer.”SKRIVING OG LESING PÅ DATA TIL HVERDAGSBRUK”
Opplæringen tilpasses behovet / nivået til den enkelte deltaker og omfatter følgende områder:
– skriving av notater, e-post og brev
– bruk av diverse dataverktøy og program
– søk etter informasjon på data

Trinn 1:
Oppstart tirsdag 8. september kl 1645 – 2015 på Gjensidigeloftet. Kurset går over 6 kvelder med siste samling 20. oktober.

Trinn 2:
Oppstart tirsdag 27. oktober kl 1645 – 2015 på Gjensidigeloftet. Kurset går over 6 kvelder med siste samling 1. desember.

”HVERDAGSMATEMATIKK PÅ DATA”
Opplæringen blir tilpasset hver enkelt deltaker og omfatte følgende områder:
– tallforståelse på data
– bruk av data til enkle utregninger
– bruk av regneark til personlig økonomistyring

Trinn 1:
Oppstart torsdag 10. september kl 1645 – 1915 på Gjensidigeloftet. Kurset går over 6 kvelder med siste samling 22. oktober.

Trinn 2:
Oppstart torsdag 29. oktober kl1645 – 1915 på Gjensidigeloftet. Kurset går over 6 kvelder med siste samling 3. desember.

Påmelding til Folkeuniversitetet Land og Etnedal på tlf 61 11 62 10 innen 1. september, eller kom innom oss i Storgata 32, Gjensidigegården, 2870 Dokka.