Vi ønsker velkommen til Områdekontoret Innlandet
I Hedmark og Oppland driver vi kursvirksomhet i de aller fleste kommunerOmrådekontoret samordner virksomheten og representerer organisasjonen på fylkesplan. I tillegg driver områdekontoret med utviklingsarbeid, opplæring og veiledning overfor avdelingene og forvalter tilskudd fra det offentlige.
Organisasjonen har voksenopplæring og kulturarbeid som hovedoppgave, og er ubundet i spørsmål som gjelder livssyn og politisk oppfatning.
Vi er tilsluttet Studieforbundet Folkeuniversitetet, norges største studieforbund.

Du finner oss i Vangsveien 121, 2318 Hamar.

Velkommen til kurs i Hedmark og Oppland !

Kursoversikt – Folkeuniversitetet Innlandet
Folkeuniversitetet Innlandet har 184 kurs. Dersom du ønsker å se disse kan du klikke her, eller du kan bruke menyen til venstre for å spesifisere dine ønsker.